Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed handler om at levere digitale løsninger, som kan benyttes af alle, uanset færdigheder, handicap eller andre udfordringer.

Det er en svær disciplin at mestre, og kræver mange års erfaring med webudvikling og design at komme i mål med.

Derfor bør i fokusere på webtilgængelighed

Er din hjemmeside et offentligt organ herunder et offentligretligt organ, så er det lovpligtigt at din hjemmeside overholder loven for webtilgængelighed. Dette er primært for at gavne mennesker med forskellige funktionsnedsættelser.

Hvis din hjemmeside ikke er et offentligt organ, så kan det stadig være værd at undersøge din hjemmesides webtilgængelighed. Der er nemlig mange fordele at finde i en hjemmeside med høj webtilgængelighed.

Udover at din side bliver lettere tilgængelig for den del af befolkningen som er digitalt udfordret, så bliver indholdet på siden også lettere tilgængeligt for Google og andres søgemaskiner. Når du øger webtilgængeligheden, øger du derfor samtidig muligheden for trafik til dit site.

Webdesign

Når vi designer og udvikler websites, er det med fokus på mobile first og responsivt design. Vi sikrer, at alle vores hjemmesider og webløsninger fungerer optimalt på alle devices, i alle browsere og er optimeret til den adfærd, brugerne har. Dette er til gavn for alle, men også et af kriterierne for en webtilgængelig hjemmeside.

Hvad indebærer webtilgængelighed

  • at indhold på hjemmesiden inkl. billeder gøres opfattelige for skærmlæserprogrammer
  • at webstedet er anvendeligt for brugere, der bruger tastatur og ikke mus
  • at en digital selvbetjeningsløsning er forståelig ved at tilbyde fejlforslag og instruktioner ved indtastning af fejl
  • at webstedet er robust ved at benytte kodning korrekt, så brugerens værktøjer kan fortolke dem ensartet

Vi hjælper jer hele vejen og lidt til

Projektet starter ved en dybdegående analyse, hvor der redegøres for mangler i forhold til webtilgængelighed. Når mangler kendes, planlægges aktiviteter der sikrer fuld webtilgængelighed. Opgaver udføres og tilgængelighedserklæring udfyldes og linkes til fra hjemmesiden.

Når jeres hjemmeside opfylder lovgivningen for webtilgængelighed, er det vigtigt at lave en strategi der sikrer at fremtidigt indhold som tilføjes, ligeledes vil overholde lovgivningen. Dertil hjælper vi gerne med brugervenlige instruktioner og huskeregler, der sikrer at webtilgængeligheden på jeres hjemmeside bibeholdes ved tilføjelse af indhold fremadrettet.