Foranalyse og Kravspecifikation

Står jeres virksomhed overfor et nyt digitalt projekt eller satsning?

Uanset om din virksomhed står overfor en ny digital satsning, et nyt webprojekt eller udvidelse af eksisterende IT-systemer, er opgaven I står overfor potentielt fyldt med faldgrupper.

Med vores foranalyse og kravspecifikation bliver I klædt ordenligt på til at igangsætte den egentlige tilbudsgivning hos eksterne leverandører.

Som Trusted Advisor sikrer vi at udfordringer, der kan ende i uoverensstemmelser, forsinkelser og øgede budgetter elimineres, og at I står med al nødvendig viden og dokumentation, som sikrer jeres digitale projekt når målet på den bedst tænkelige måde.

I undgår, kort fortalt, at ende som en del af statistikken over kuldsejlede digitale projekter.

Jeres digitale projekt får den bedst mulige start

Ingen er mere dygtig til at drive jeres forretning end jer. Det er jer, der kender kerneforretningen, jeres kunder, interne og eksterne behov og det er jer, der i sidste ende træffer beslutningen om, hvem der skal være jeres næste leverandør.

Det er os, der kender kravene, mulighederne og udfordringerne fra den anden side af bordet – en viden, vi har erhvervet som digitalt bureau gennem 13 år og med over 1000 digitale webudviklingsprojekter i bagagen.

Når vi går ind som Trusted Advisor på et meget tidligt tidspunkt, vælger vi at kombinere jeres viden med vores, og I tager derfor det bedste fra to verdener og skaber det mest sikre grundlag for et levedygtig digitalt projekt – fra start til slut.

Processen

En foranalyse og kravspecifikation indebærer, at vi kender jeres ønsker, krav og behov godt. Det sker på et indledende møde/workshop, og efterfølgende vil vi være 2 dage i jeres virksomhed, hvor vi sørger for al nødvendig afdækning. Vi sørger også for afdækning af dokumentation hos 3. part (eksempelvis eksisterende ERP-system mm.) samt ønskede og anbefalede teknologivalg.

Indledende møde har til formål at afdække:

 • Formål med projektet
 • Målsætning
 • Eksisterende systemlandskab
 • Kunder/målgruppe
 • Slutprodukt

On-site

 • Interview af nøglepersoner i den interne proces hos kunden
 • Afdækning af projektleder/beslutningsprocesser undervejs
 • Analyse af need to have/nice to have

Foranalysen og slutproduktet indeholder

 • URS/Kravspec (user requirement specs.)
 • Udbudsmateriale
 • Forslag til teknologivalg
 • Estimeret tidshorisont/tidsplan
 • Oplæg til økonomi forbundet med projektet (Tilbud)