Et sikkert domæneskift hvor flere websites blev samlet under samme domæne

Behov: Domæneskift, hvor flere landes hjemmeside samles under én .com side.

Løsning: Inden skift af domæne, blev der udarbejdet en fuld rapport til GRAS omkring hvordan skiftet i praksis blev håndteret ud fra Googles generelle anbefalinger, således at trafik fra Google blev påvirket mindst muligt. 

GRAS er verdensførende inden for lyd- og vibrationsindustrien. De udvikler og fremstiller avancerede målemikrofoner til industrier, hvor akustisk målenøjagtighed og repeterbarhed er af største betydning. GRAS-mikrofoner er designet til at leve op til den høje kvalitet, holdbarhed og nøjagtighed.

Opgaver løst

  • Udarbejdelse af rapport over Googles anbefalinger for flytning af domæne
  • Opsætning af 301 redirects
  • Test
  • Implementering
  • Løbende kontrol og opfølgning på trafikken