Udvikling af app til Beredskab FYN

Behov: Beredskabet ønskede en tilføjelse til et eksisterende Joomla system. Systemet skulle kunne oprette og aktivere hændelser med udsendelse af sms, mails og push beskeder på app. De ønskede desuden udvikling af app til iPhone og Android, hvor udvalgte funktioner i web systemet kunne blive brugt på appen.

Løsning: Gennem et forløb med workshops blev behov, ønsker, idéer og løsningsforslag vendt og omdannet til en kravsspecifikation. Ud fra kravsspecifikationen blev der udarbejdet en løbende tidsplan, som inkluderede del-leverancer, møder, testperioder og perioder med justeringer ud fra feedback.

Opbygning af App og dertilhørende system med følgende funktioner:

 • Modtage push notifikationer relateret til hændelse
 • Aktivt valg på pauseskærm relateret til hændelse
 • Afsendelse af SMS direkte fra app
 • Afsendelse af fællesbesked ved aktivering af hændelse kun for den enkelte hændelse
 • Løs opgave/genåbn opgave funktion
 • Brugergruppebegrænset adgang til både hændelser/funktionalitet og dokumenter på server
 • 2 faktor godkendelse
 • Face-id/touch id/ pin kode login funktion
 • Aktivering af hændelse som så igangsætter hele det forudbestemte hændelses flow
 • Upload af billeder kun relateret til hændelsen samt enkelte opgave ved løsning af opgave
 • Redigering af profil